Forns de calç

Visió general dins del terme

D'olla


Número 1 - De les feixes del Gravadet

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc parcial de la portada, de la volta i de les parets del canó
Metres d'altitud: 432
Excavat a un marge:  d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: de pedra calcària, (sols queda la mostra)
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada i protegida amb obratge de pedra (enderrocada)
Porta i boca de foc: enderrocat
Orientació de la boca de foc: Oest 20º Nord
Situació: marge esquerre del torrent del Canyelles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424197 - 4608119
                            41º 37’ 45.42106", 02º 05' 27.8575"
Datum Europea 1950:    424383 – 4609220

Número 2 - Del Carrer de Can Cadafalch

Imatge 1
 Imatge 2

Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc de la paret de la portada i les parets del canó desgastades
Metres d'altitud: 361
Excavat a un marge:  d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada, sols queda uns 15 cm.
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge. En l'actualitat està tapada pel talús de terra
Porta i boca de foc: Per sota la rasant del carrer
Orientació de la boca de foc: Nord 50º Est
Situació: a la sortida del poble, camí de Cadafalch 

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424197 - 4608119
                              41º37'16.29094", 02º 05' 24.30398"
Datum Europea 1950:    424291 – 460832

Número 3 - Camí a la Carena de Canyelles

 Imatge 1
 Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc important, sols resta part del canó amb les parets desgastades
Metres d'altitud: 437
Excavat a un marge:  d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada (enderrocada)
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord 80º Est
Situació: marge dret del torrent de Canyelles
Observacions: Davant de la portalada, té les restes d'un forn anterior que, al caure la paret de la porta, van procedir a excavar l'actual forn. A la part dreta del forn, hi ha una cova excavada que facilitava als fogoners poder-hi dormir.

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424022,6 - 4609037,8
                            41º37'46.02694", 02º 05' 16.33557"
Datum Europea 1950:    424116- 4609242

Número 4 - De la volta de càrrega ensorrada

  
Imatge 1
  
 Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: ple de pedra. En el moment de fer la càrrega del canó, va fallar la volta i fou la causa de restar abandonat. El pas del temps ha deteriorat la paret de la portada
Metres d'altitud: 368
Excavat a un marge:  d'argila sorrenca de sauló
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra, amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Sud 70º Oest
Situació: marge esquerre del torrent del Ginebre

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423460,0- 4608527,5
                             41º 37’ 29.27543"  02º 04’ 52.25870"
Datum Europea 1950:    423554- 4608731

Número 5 - De Pere Borrell

 
Imatge 1
 Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc important, sols resta una part del canó amb les parets desgastades
Metres d'altitud: 341
Excavat a un marge:  de granit degradat o sauló
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada (enderrocada)
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord
Situació: marge esquerre del riu Ripoll
Observacions: A la part dreta del forn hi ha una barraca per a poder dormir els fogoners quan feien torns en el decurs del procés

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422918- 4608372
                             41º 37’24.05254", 02º 04’ 28.92359"
Datum Europea 1950:    423012 - 4608576

Número 6 - Fornot Can Borrell I

 Imatge 1
  Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: bon estat, tot i que les parets del canó apareixen desgastades
Metres d'altitud: 454
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: Excavada i protegida amb obratge de pedra, amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est 10º sud
Situació: marge dret del torrent del Ginebre
Observacions: Fou abandonat amb dues filades de pedra damunt de la banqueta i una quantitat de pedra a l'entrada per tal de poder continuar la càrrega

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423581 - 4609269
                               41º 37’53.37085", 02º 04’ 57.12453"
Datum Europea 1950:   423674- 4609473

Número 7 - Fornot Can Borrell II

Imatge 1
 
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: bon estat, tot i que les parets del canó es presenten desgastades
Metres d'altitud: 473
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra, amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord 50ºEst
Situació: marge dret del torrent del Ginebre

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423557 - 4609360
                                  41º 37’56.32604", 02º 04’ 56.05830"
Datum Europea 1950:    423651 – 4609565

Número 8 - Darrera casa de Can Borrell

 Imatge 1
  
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: exteriorment en bon estat, el seu interior és desconegut
Metres d'altitud: 375
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra, amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de plec de llibre amb ceràmica
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Sud 68 Oest
Situació: marge esquerre del riu Ripoll
Observacions: es presenta ple de deixalles de la masia

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423012 - 4608618
                                41º 37’32.06408", 02º 04’ 32.84973"
Datum Europea 1950:    423106 – 4608822

Número 9 - Del torrent de sal gema


Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Enderroc dels suports de la volta de la porta i les parets del canó desgastades
Metres d'altitud: 368
Excavat a un marge: d'argila amb còdols calcaris
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra, amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est 40º Sud
Situació: marge dret del torrent de sal gema
Observacions: els còdols calcaris de les parets, a conseqüència de la cocció han adquirit una deformació plàstica i, en conseqüència, la seva vitrificació (d’una gran bellesa visual)

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422957 - 4608795
                               41º 37’37.79333", 02º 04’ 30.38665"
Datum Europea 1950:    423050 - 4608999

Número 10 - De la font de can Joan Coix (Turell)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc part de la portada, de la volta i de les parets del canó
Metres d'altitud: 350
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada al marge
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge i enderrocada
Porta i boca de foc: enderrocada
Orientació de la boca de foc: Oest 
Situació: dret del riu Ripoll, al costat de la carretera de Sant Feliu a Turell (BV124)
Observacions: Al construir la carretera (BV124), es va enrunar part de la paret de la portada. La boca de foc roman per sota del rasant de la carretera

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  422262 – 4609258
                                41º 37’52.56206", 02º 04’ 0.15944"
Datum Europea 1950:      422356 --  4609462

Número 11 - De la font de Gorg de l’Oller (Turell)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la paret de la portada, de la volta i les parets del canó romanen desgastades
Metres d'altitud: 339
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra amb  morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb pedra ajuntada amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Sud 44º Oest
Situació: marge esquerre del riu Ripoll, al costat de la carretera (B-124) de Sabadell a Prats de Lluçanès, concretament, a Turell

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422430 – 4609426
                              41º 37’58.05483", 02º 04’ 07.34129"
Datum Europea 1950:       422524 - 4609630


Número 12 - De la font de la Furriola (torrent del sot de Matalonga)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc total; sols resta dempeus una part de les parets del canó i molt desgastades
Metres d'altitud: 413
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: desconegut
Arc d'entrada a la porta: desconegut
Volta de la porta: desconeguda
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: desconeguda
Situació: marge esquerre del torrent del sot de Matalonga
Observació: El forn estava situat en un meandre del torrent. Els diferents aiguats que ha sofert aquest en el decurs del anys, n'han excavat els fonaments i l'ha fet desaparèixer. En l'actualitat l’olla es presenta situada a dos metres del llit de la riera

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   420649 – 4610680
                           41º 38’38.08371", 02º 02’ 49.74533"
Datum Europea 1950:        420742 -  4610884

Número 13 - De la font de la riera Seca ( Les Arenes)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la paret de la portada, la volta i les parets del canó força desgastades
Metres d'altitud: 406
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó, i per augmentar la seva capacitat, es va fer una paret de pedra seca, conglomerat i morter de fang a tot el canó d'una altura de 59 cm.
Paret exterior o portada: excavada (enderrocada)
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada al marge i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord 84º Est
Situació: dret de la riera Seca o torrent de les Arenes

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   420989 – 4611427
                              41º 39’02.43069", 02º 03’ 04.08997"
Datum Europea 1950:         421082-  4611631

Número 14 - De la font del Ferro

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc important, sols queda part del canó desgastat
Metres d'altitud: 256
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: desconegut
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: desconeguda i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est 45º Sud
Situació: marge dret del torrent de Colobres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  424756– 4604916
                              41º 35’32.63293", 02º 05’ 49.87963"
Datum Europea 1950:        424859-  4605120

Número 15 - Collet del Forns

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la paret de la portada, la volta i les parets del canó força desgastades
Metres d'altitud: 541
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó i, per tal d'augmentar la seva capacitat, es va fer una paret de pedra seca, calcària, i morter de fang, a tot el canó d'una altura de 150 cm.
Paret exterior o portada: desconegut
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: desconeguda i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord 60º Est
Situació: marge dret del torrent de la Penitenta

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   419983 –  4607647
                            41º 36’59.50322", 02º 02’ 22.43632"
Datum Europea 1950:         420077 -  4607851

Número 16 - De can Messeguer

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc petit, però ple de malesa i les parets del canó es veuen desgastades
Metres d'altitud: 221
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada al marge i protegida amb pedra amb morter de calç
Arc d'entrada a la porta: aparellat de ceràmica amb morter de calç
Volta de la porta: desconeguda i enderrocada
Porta i boca de foc: la boca i la porta és tot un forat
Orientació de la boca de foc: Nord 80º Est
Situació: marge dret del torrent de can Messeguer
Observacions: Una figuera molt grossa ha crescut entre la paret de la porta i la de l'interior del forn (damunt la volta),  i les seves arrels faran caure les dues parets

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  423088 – 4604622
                                41º 35’22.54522", 02º 04’ 37.99765"
Datum Europea 1950:      423182 --  4604826

Número 17 - D'olla de Can Sallent I

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: es presenta encamisat de ceràmica i arrebossat amb morter
Metres d'altitud: 414
Excavat a un marge: de gres
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó i roman adossat amb obra de ceràmica
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra i ceràmica amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: volta de maó de pla de quatre gruixos
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb obra de ceràmica amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est
Situació: dret del torrent de la Penitenta
Observacions: l'any 1955 es va obrar per a transformar-lo en un dipòsit d'aigua

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421212 – 4607216
                            41º 36’45.96964", 02º 03’ 15.73458"
Datum Europea 1950:      421306  - 4607410

Número 18 - D'olla de Can Sallent II

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: es presenta encamisat de ceràmica i arrebossat amb morter
Metres d'altitud: 413
Excavat a un marge: de gres
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó i roman adossat amb obra de ceràmica
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra i ceràmica amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: volta de maó de pla de quatre gruixos
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb obra de ceràmica amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est
Situació: dret del torrent de la Penitenta
Observacions: l'any 1955 es va obrar per a transformar-lo en un dipòsit d'aigua

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  421210 – 4607223
                           41º 36’46.20583", 02º 03’ 15.67064"
Datum Europea 1950:       421304 - 4607427

Número 19 - De la font del Plàtan

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la paret de la portada, la volta i les parets del canó força desgastades
Metres d'altitud: 460
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: excavada i enderrocada
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Sud 28º Oest
Situació: marge dret del torrent del Castelló 

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422619 – 4611727
                          41º 39’12.72014",   02º 04’ 14.43727"
Datum Europea 1950:      4422713 -4611931

Número 20 - Camí d'entrada a la masia de Canyelles I

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: exteriorment, en bon estat. l'interior, desconegut
Metres d'altitud: 413
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada al marge i protegida amb pedra amb morter de calç
Arc d'entrada a la porta: plec de llibre de ceràmica
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb obra de ceràmica
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Oest 5º Nord
Situació: marge esquerre del torrent de Canyelles
Observació: el forn el van tapar amb runa perquè està ubicat al costat del camí, i la gent hi tirava deixalles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84  424156 – 4609306
                            41º 37’58.79852", 02º 05’ 26.10375"
Datum Europea 1950:        424248 - 4609508

Número 21 - Camí d'entrada a la masia de Canyelles II

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: exteriorment, en bon estat. l'interior, desconegut
Metres d'altitud: 414
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada al marge i protegida amb pedra amb morter de calç
Arc d'entrada a la porta: plec de llibre de ceràmica
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb obra de ceràmica
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Oest 5º Nord
Situació: marge esquerre del torrent de Canyelles
Observació: el forn el van tapar amb runa perquè està ubicat al costat del camí, i la gent hi tirava deixalles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   424156 –  4609303
                           41º 37’58.68201", 02º 05’ 26.13132"
Datum Europea 1950:         424259 -  4609504

Número 22 - Canyelles garatge I

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: en bon estat, el forn estava encamisat amb pedra calcària i s’ha enrunat parcialment
Metres d'altitud: 426
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada al marge i protegida amb pedra amb morter de calç
Arc d'entrada a la porta: De maó pla de sis gruixos
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb maons i amb morter de calç
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est 48º Sud
Situació: marge dret del torrent de Canyelles
Observació: Davant del forn tenia un gran porxo que més tard es va tancar i avui serveix de garatge,
La pedra calcària de l'encamisat, a conseqüència de la cocció, ha adquirit una deformació plàstica i, en conseqüència, la seva vitrificació (d'una gran bellesa visual)

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   424172  – 4609523
                           41º 38’1.80917", 02º 05’ 22.55739"
Datum Europea 1950:         424266 -  4609727

Número 23 - Canyelles garatge II

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: en bon estat, el forn estava encamisat amb pedra calcària
Metres d'altitud: 426
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: excavada al marge i protegida amb pedra amb morter de calç
Arc d'entrada a la porta: De maó pla de sis gruixos
Volta de la porta: excavada al marge i protegida amb maons i amb morter de calç
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Est 48º Sud
Situació: marge dret del torrent de Canyelles
Observació: Davant del forn tenia un gran porxo que més tard es va tancar i avui serveix de garatge,
La pedra calcària de l'encamisat, a conseqüència de la cocció, ha adquirit una deformació plàstica i, en conseqüència, la seva vitrificació (d'una gran bellesa visual)

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:   424176 – 4609529
                           41º 39’02.43069", 02º 03’ 04.08997"
Datum Europea 1950:         424270 - 4609733

Número 24 - Torrent de Canyelles

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la portada, de la volta i de les parets del canó
Metres d'altitud: 421
Excavat a un marge: de gres i banc de conglomerat. Part de la portada i el canó s’han construït amb una paret de pedra calcària amb morter de calç
Forma de la cambra de càrrega o canó: rodó
Paret exterior o portada: de pedra i morter de calç
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: protegida amb pedra amb morter de calç
Porta i boca de foc: enrunada
Orientació de la boca de foc: Est 60º Sud
Situació: marge dret del torrent de Canyelles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424221 – 4609589
                             41º 38’3.9593", 02º 05’ 24.645"
Datum Europea 1950:      424315 -- 4609793


Número 25 - De la font de Can Moragues

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Es presenta amb camisa de ceràmica a uns 3 metres d'altura
Metres d'altitud: 326
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el•líptic
Paret exterior o portada: excavada i protegida amb obratge de pedra amb morter de calç i sorra
Arc d'entrada a la porta: de pedra
Volta de la porta: al marge i protegida amb pedra ajuntat amb morter de calç i sorra
Porta i boca de foc:
Orientació de la boca de foc: Nord 64º Est
Situació: marge dret del torrent de Colobrers
Observació: Una restauració desafortunada, va consistir en fer-li un encamisat d'obra

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424649 – 4604075
                            41º 35’5.31978", 02º 05’ 45.64327"
Datum Europea 1950:       424743 - 4604279


Número 26 - Torrent de Ribatallada

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: enderroc parcial de la portada, de la volta i de les parets del canó,
Excavat a un marge: d'argila
Forma de la cambra de càrrega o canó: el·líptic
Paret exterior o portada: desconegut
Arc d'entrada a la porta: enderrocat
Volta de la porta: desconeguda i enderrocada
Orientació: Est 24º Sud
Situació: marge a l’esquerra del torrent de Ribatallada
Altitud: 224 metres 

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422911 – 4604222
41º35’9.48901", 02º 04’ 30.53903"
Datum Europea 1950: 423005- 4604426

Continus


Número Fc 1A-1N; Fc 2A-2N ( Inventari del patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Castellar del Vallès  Nº d’ordre 034 AI.08 / 034)

Forn de calç de Can Sallent

Conjunt format per dos forns continus tipus Hoffman (flama llarga).
El més antic data d'entre 1850 i 1860. Era de quatre fogaines laterals simètriques amb combustible de llenya. En el decurs dels primers anys,  per a transportar la pedra des de la pedrera s'hi havia instal•lat un aeri. Més tard, es va obrir una nova pedrera i el sistema de transport va ésser substituït per unes vagonetes tirades per un animal.
El forn més modern es podria datar entre els anys 1940 i 1945. És del tipus de gas pobre, aprofita combustible de poc valor que es transforma (llenya) en òxid de carbó, en gasogen muntats al costat.
Posteriorment, per problemes del subministrament de llenya i el baix rendiment del gas pobre, els dos forns es van modificar transformant-los en forns de capes alternatives de combustible (carbó) i pedra calcària (flama curta).
Van deixar de funcionar l'any 1980.
Estat en el moment de la trobada: al tractar-se d'una obra amb estructura molt sòlida, els forns estan intactes, però la vegetació, lentament, va envaint i es va apoderant de l'indret
Metres d'altitud: 405
Forma del canó: Rodó, encamisat amb refractaris, envoltat d’un aïllament tèrmic i protegit a l'exterior per una obra de pedra calcària i ceràmica
Situació: marge esquerre del torrent de la Penitenta

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM del forn de llenya 1A.
Datum ETRS89=WGS84: 421224,9      4607278,6
                            41º 36’ 48.01363", 02º 03’ 16.27075"
Datum Europea 1950:      421318,77     4607482,75

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM del forn de gas 1N.
Datum ETRS89=WGS84: 421206,2      4607281,6
                            41º 36’ 48.10425", 02º 03’ 15.46144"
Datum Europea 1950:      421300,07    4607485,75

Desapareguts


Número 1 - Camí a la Carena de Canyelles

Estat en el moment de la trobada: sols resta, davant del forn Fc 03, una part de la solera de l’olla; és de terra cuita i és ben visible el diàmetre que tenia aquesta.
La hipòtesi apunta que la portella va caure i, com que el banc d'argila ho permetia per fondària, es va excavar un nou forn, el Fc 03, aprofitant la paret cuita del canó d'aquest forn, per a fer la portada del nou
Metres d'altitud: 437
Tipus de forn:  d'olla
Situació: marge dret del torrent del Canyelles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424108- 4609239
                           41º 37’52.57952", 02º 05’ 19.93416"
Datum Europea 1950:        424202- 4609443


Número 2-3-4 - Del mas Olivet o “forns de l'Anastasi”

Estat en el moment de la trobada: desapareguts. Actualment tenen una casa edificada damunt d’ells.
Aquests tres forns estaven en línia; cada setmana en tenien un coent, l’altra refredant i traient la càrrega i el tercer muntant-lo i omplint de pedres, com si treballessin de forma continua.
A partir de l'any 1970 van deixar de funcionar.
Al construir la urbanització Airesol D, al fer els carrers de Santa Rosa i de Llívia i procedir a la distribució de les parcel•les, van reomplir els canons amb la runa procedent de les mateixes parets de la portella
Metres d'altitud: 
Número 2: 463 m.
Número 3 i 4: 432 m.
Excavats a un marge: d'argila
Tipus de forn:  d'olla
Situació: marge esquerre del riu Ripoll

Número 2: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422651 -4609239
                           41º 37’ 52.07564", 02º 04’ 16.97025"
Datum Europea 1950:       422745– 4609443

Número 3: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422643 -4609023
                            41º 37’ 45.05676", 02º 04’ 16.72524"
Datum Europea 1950:        422737– 4609227

Número 4: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422635 -4609021
                            41º 37’ 44.98912", 02º 04’ 16.38046"
Datum Europea 1950:   422729– 4609225


Número 5-6-7 - Forn de raig

Estat en el moment de la trobada: Desapareguts. Actualment tenen una zona verda i dos carrers (Ronda de Tramuntana i Ronda del Cosidor),  damunt de les seves restes.
A partir de l'any 1972 van deixar de treballar. Al fer una part de l'eixample del poble “La Soleia del Cosidor”, es va considerar que les resten no eren importants i es va urbanitzar la zona del forn de raig,  
A l'enderrocar els dos forns de raig i al mateix temps treure la muntanya de runa (restes de pedra no cuita i les cendres de rebuig de la sortida del molí), va aparèixer un tercer forn i aquest era d’olla, quan els altres dos eren del tipus continu per capes
Metres d'altitud: 368
Excavats a un marge: d'argila
Tipus de forn:  un d’olla i dos de capes continus
Situació: era d’en Petasques

Número 2: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422651 -4609239
                           41º 37’ 52.07564", 02º 04’ 16.97025"
Datum Europea 1950:       422745– 4609443

Número 3: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422643 -4609023
                            41º 37’ 45.05676", 02º 04’ 16.72524"
Datum Europea 1950:        422737– 4609227

Número 4: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422635 -4609021
                            41º 37’ 44.98912", 02º 04’ 16.38046"
Datum Europea 1950:   422729– 4609225


Número 8 - Forn dels Gitanos

(nom popular, relacionat amb el fet que, a sota de la volta de la portada, s'hi allotjaven els gitanos acampats als entorns de la vila).
Estat en el moment de la trobada: desaparegut. Actualment és una parcel•la sense construir ubicada entre el carrer de la Camamilla i el carrer de la Sajolida, a la entrada de la urbanització Airesol C
Metres d'altitud: 463
Excavats a un marge: d'argila
Tipus de forn:  d'olla i paret i volta de la portella de pedra
Situació: marge esquerre del riu Ripoll

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423498 -4608055-
                            41º 37’13.98214", 02º 04’ 54.11789"
Datum Europea 1950:       423592 – 4608259

Número 9-10 - Forns del camí del Sot del Roure

Estat en el moment de la trobada: desapareguts. Actualment romandrien dins de la pedrera de can Sallent. A l'ampliar-la per a poder treure més quantitat de pedra calcària, van desmuntar uns bancs de gresos i, dins d'aquests, van aparèixer els forns
Metres d'altitud: 459 i 460 respectivament
Excavats a un marge: banc de gresos
Tipus de forn:  un d’olla
Situació: a la dreta del torrent de la Penitenta

Número 9: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 420764-4607384
                           41º 36’51.25355", 02º 02’ 56.29576"
Datum Europea 1950:      420856– 4607588


Número 10: Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 420750 - 4607393
                            41º 36’51.54034", 02º 02’55.68663"
Datum Europea 1950:      420858 – 4607588


Número 11 - Forn de la vinya vella de Canyelles

Estat en el moment de la trobada: a la finca de Canyelles, s’ha fet un artigatge de la vinya vella, que, degut al seu abandó, aquesta s’havia convertit en un autèntic bosc. Enmig de la vegetació, va aparèixer una barraca de pedra seca (la núm. 126), i al seu costat mateix, destaca la presència del canó d'un forn de calç tapat. Els propietaris ja tenien coneixement de l'existència del forn, però el rabassaire que cuidava la vinya el va tapar per a poder-lo conrear, i la paret de la portada la va fer nova per a augmentar la superfície de la feixa
Metres d'altitud: 411
Excavats a un marge: d'argila
Tipus de forn:  d'olla
Situació: marge dret del torrent de Canyelles

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424063 - 4609158
                            41º 37’49.94426", 02º 05’ 18.00912"
Datum Europea 1950:      424156 – 4609362

Número 12 - Forn de Sant Feliu

Estat en el moment de la trobada: desaparegut. Actualment, en un simple talús de la carretera BV124,.es pot veure una part del seu canó.
En fer les obres de la carretera de Sant Feliu, es va enrunar la portada i la boca, el canó es va reomplir de terra i s'hi van plantar oliveres. El pas del temps ha deixat al descobert una part del canó. Aquesta romanalla es pot observar amb relativa comoditat.
El forn estava situat al mateix punt on surt el camí que mena a can Juliana, a l'altre costat de la carretera i, concretament, al talús de la dreta anant a Sant Feliu del Racó
Metres d'altitud: 324

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422630 -4608134
                           41º 37’20.27709", 02º 04’ 20.70937"
Datum Europea 1950:       422723 – 4608339

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada